Central Asia Distributors

China

CovaChem Distributor in China DMD Shengchuang Biotech, Ltd.
No. 8 Jinfeng Road
Building 1, RM 501-503, SND
Suzhou, Jiangsu, China
Phone: 010-62962173
Fax: 010-62962173
Website: www.shengchuangbio.com
Email: Beijing@shengchuangbio.com